Reference

Med naše glavne reference spadajo:
- Ameriška rezidenca
- banke
- pošte
- vladna stanovanja
- odvetniške pisarne
- onkološki inštitut
- ministrstvo za obrambo
- sodelujemo tudi z različnimi inženiringi, gradbenimi podjetji in samostojnimi podjetniki
- psihiatrična bolnišnica Begunje
- ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- zavod štaderzen
- ministrstvo za policijo
- družinski center Kairos
- zavod za turizem in šport v občini Kamnik
- Avtoval d.o.o.
- Mezzo d.o.o.
- Sofido razvoj d.o.o.
- Ogd inženiring d.o.o.
- Talis d.o.o.
- Projekt Varnost d.o.o.
- Glasstech d.o.o.
- BSB inženiring d.o.o.
- AC d.o.o.
- BIS Bonus III d.o.o.
- ČIVPP d.o.o.
- staromeščanske hiše
- fizične stranke